جهت استخدام در گروه کارخانجات آجر تیراژه فقط از طریق پر کردن فرم زیر امکان پذیر است لطفا از تماس تلفنی با کارخانه اجتناب فرمایید.

کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت

لطفاً فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید

  • مثال 1368/07/03
  • نام شرکتآدرس شرکتاز سالتا سالسمتعلت ترک کار 
  • لطفاً به عدد وارد کنید
  • استانشهرخیابان اصلی 
  • به لینک زیر مراجعه نمایید: https://account.tamin.ir/auth/login مراجعه به بخش سرویس های پرکاربرد - سابقه و دانلود گزارش "سوابق و ریزدستمزد بعد از سال 86"

 

USAIraqIran