در حال حاضر هیچگونه زمانی برای مصاحبه در نظر گرفته نشده است، از تماس با تلفنهای کارخانه بپرهیزید

هنگام حضور پرینت سابقه کار از سازمان تامین اجتماعی را همراه داشته باشید

بارگذاری...

USAIraqIran