بازدید کابینه دولت از غرفه آجر تیراژه

بازدید آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور به همراه آقای دکتر مهدی جمالی نژادمعاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس […]

.

.

USAIraqIran