چرا تیراژه؟
.

مدیریت محترم گروه کارخانجات آجر تیراژه نزدیک به نیم قرن تجربه خود را با این کارخانه عجین نموده و تمام تجربه خود را در جهت افزایش کیفیت و ایجاد تنوع آجر صرف نموده است.

USAIraqIran