نیم قرن تجربه تولید
.

آجر نمای ضد زلزله


وجود کنگره های پشت آجر باعث افزایش درگیری و چسبندگی آجر با ملات شده و آجر به دیوار اسکوپ می شود. افزایش سرعت اجرای نما : کنگره های پشت آجر به صورت یک پایه عمل کرده و تعادل آجر روی نما، هنگام اجرا بیشتر می شود. همچنین در آجرهای متداول پس از تزریق ملات در پشت آجر، به دلیل جذب آب ، آجر به سمت داخل زاویه پیدا میکند و تنظیم مجدد آن برای نما کار زمان بر است . در این آجر اسکوپهای پشت آجر، مانع این حرکت بوده و در نتیجه سرعت اجرای نما افزایش می یابد. دارای مقاومت بالاتر در برابر زلزله ، نسبت به سایر آجرهای موجود در بازار که پشت صافی دارند.
USAIraqIran